SCHEDULE

Almere Baby Club for Dutch & English

SCHEDULE:

 

09:30 - 10:00

 

09:30 - 10:30

 

10:15 - 10:30

 

10:30

 

 

10:30 - 11:00

 

 

 

11:00 - 11:10

 

 

11:10 - 11:15

 

 

11:15 - 11:30

 

11:30

 

 

 

 

Meet and Greet

 

Free Play

 

Preparing fruits and tidying up the tables

 

Children and fruit at the table, singing "smakelijk eten".

 

Children eating fruits while the parents enjoy a cup of coffee /tea while having a chit-chat.

 

Putting away, washing, wiping the plates and cups.

 

Time to put all the toys, chairs and tables back in place.

 

It's singing time!

 

End of Session.

Bye bye everybody, See you next time!

ROOSTER:

 

09:30 - 10:00

 

09:30 - 10:30

 

10:15 - 10:30

 

10:30

 

 

10:30 - 11:00

 

 

 

11:00 - 11:10

 

 

11:10 - 11:15

 

 

11:15 - 11:30

 

11:30

 

 

 

 

Inloop

 

Vrij Spelen

 

Fruit voorbereiden en tafels afruimen.

 

Kinderen aan tafel, fruit op tafel, zingen "smakelijk eten".

 

Kinderen eten fruit terwijl de ouders bijpraatten onder het genot van een kopje koffie of thee.

 

Bordjes & bekertjes opruimen, wassen & drogen.

 

Speelgoed opruimen, tafels en stoelen terug op de plek zetten.

 

Het is tijd om te zingen!

 

Einde.

Dag dag allemaal, Tot de volgende keer!

Have fun and enjoy!

V e r e n i g i n g A B C D E P l a y g r o u p